Psykolog & Familieterapeut

Karen Skjøtt

Profil

Jeg er privat praktiserende psykolog & systemisk familieterapeut med speciale i demens. Jeg har mere end 35 års erfaring med demensarbejde fra såvel ind - som udland.

Jeg har stor erfaring med psykologisk rådgivning og støtte til familier med demens. Fra 2004 – 2017 drev jeg mit privat ejede aktivitets- og fritidstilbud for yngre og tidligt demensramte personer. (Bakkehus) Tilbuddet indeholdt også tilbud om individuel, par og gruppe rådgivning.

Jeg tilbyder individuelle samtaler, par samtaler samt grupper forløb (pårørendegrupper).

Jeg har ydet supervision, undervisning, rådgivning samt terapeutisk og psykologisk støtte til alle fagområder indenfor demens.

Hvorfor rådgivning;

Når jeg møder en familie med demens første gang, pointerer jeg ofte følgende:

Det er uhyre vigtigt, at man både individuelt, og som familie, får pakket de rigtige ’ting’ i sin kuffert når man begiver sig ud på en ”demens-rejse”. 

Nogle af disse ’ting’ kan eksempelvis handle om at erhverve sig viden og forståelse om demens. Det kan også handle om forberedelse og planlægning af såvel praktiske som følelsesmæssige forhold. Om hvordan man bedst muligt forstår og støtter hinanden i en svær familiesituation.

I min rådgivning er mit vigtigste mål dels at få indsigt og forståelse for netop jeres familiesituation samt at finde vej til at støtte og hjælpe jer med at få ’pakket det i jeres kuffert’, som kan sikre, at I rejser bedst muligt på en svær rejse.

Mit mangeårige arbejde med familier med demens har lært mig, at tidlig indsats i form af rådgivning og støtte kan hjælpe familien med at gøre ’en svær rejse’ lettere. Mere end 180.000 personer er i dag diagnosticeret med demens. Demens er således en folkesygdom – men den er også en familiesygdom. Når et familiemedlem diagnosticeres med en demenssygdom – Alzheimers demens, Frontotemporal demens, Leweybody demens, Multiinfakt demens eller en anden form for demens - så rammes hele familiesystemet, - de pårørende såvel som den person, som har fået demenssygdommen. Svære følelser som f.eks. sorg og savn, skyld og vrede, håb og afmagt, utilstrækkelighed og dårlig samvittighed - rammer alle før eller siden. 

Omstilling og tilpasning er fortløbende krav, som en demenssygdom stiller. Og her kan det også være svært at finde vej! Hvor og hvordan kan man få hjælp? Hvordan håndterer man de svære følelser? Hvordan håndterer man, at ens ægtefælle, far, mor eller ven får diagnosen demens? Sociale, praktiske og organisationsmæssige udfordringer melder sig hurtigt – både mht. indretning af ens dagligdag, ens fritid, ens arbejde (hvis man stadig er på arbejdsmarked), ens sociale liv etc. Hvordan indretter man sit nye liv bedst? Disse overvejelser gælder primært for den pårørende men langt ind i demensforløbet også for den demensramte person! I tætte familierelationer er alle nødsaget til at omstille sig og finde nye veje, nye roller, nyt samvær etc. 

Med min baggrund som psykolog og familieterapeut med mange års erfaring med demensramte familier, samt med personlig erfaring med demens i min familie – kan jeg støtte og hjælpe dig og din familie i de udfordringer, som livet med en demenssygdom i familien bringer.

Priser; (overvejer)

Individuelle samtaler: 60. min. kr. ……-

Rabat ved aftale om 5. samtaler: …,- kr. pr. session – i alt kr. …..,-

Telefonrådgivning. 30. min. á kr. …..,-

Telefonrådgivning: Book en tid online: Ved at sende en mail, hvor du kort skitserer dit problemområde. Vi aftaler en tid for tlf. rådgivning. Betaling for telefonrådgivning skal være registreret inden vores samtale.

 

Betalingsbetingelser:

Ved individuelle sessioner betales kontant efter hver session. Ved rabat ordning på samlet 5. individuelle sessioner: Det fulde beløb indbetales inden vi starter på vores sessioner. Ved afmelding af en eller flere sessioner refunderes beløbet for afmeldte sessioner ikke.

MobilPay på: 23827274

 

Afbud: af en planlagt samtale skal meddeles senest kl. 16.00 dagen før – enten på telefon, sms eller pr mail. Der betales fuld takst ved afbud senere end dette tidspunkt. Ved akut opståede problemer finder vi en løsning.

 

Kontakt:

Træffetider:

Træffes på telefon tirsdag og torsdag mellem kl.11.00 - 12.00

 

Tlf. 23827274

Mail: kontakt@demenskontakten.dk

 

Adresse:

Hovedgaden 26-28, 1. sal, 2970 Hørsholm

(gode parkeringsmuligheder – husk parkeringsskiven)

(evt. kort)